Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 6. 10.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2.A BRUS BRUS BRUS
2.B BRUS BRUS BRUS
9.B ZKRV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Císařová Andrea Voků Voků - .... Voků Voků - -
Paclíková Petra - - -
Zajíčková Hana HerH JelZ Kuch Scha VanP - Třis ..
Simandlová Marie .... - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Váňová Petra
5 supl. (Zají Lék) 7.A Uč40 do úvazku
Třísková Šárka
7 supl. (Zají Lék) VkZ 9.B Uč40 za odpadlou
7 odpadá VkZ 8.B změna hodiny
8 změna VkZ 8.B 8.B do úvazku
8 odpadá VkZ 9.B
Jelínková Zdeňka
2 supl. (Zají Lék) 6.B 6.B dohled
7 změna Hv 8.B 8.B do úvazku
8 odpadá Hv 8.B změna hodiny
Kuchařová Marika
3 supl. (Zají Lék) 7.B Uč40 do úvazku
Schandlová Lenka
4 supl. (Zají Lék) Ch 8.A 8.A do úvazku
Heřmánková Helena
1 supl. (Zají Lék) 6.A Uč40 do úvazku
Vokůrková Ludmila
1 supl. (CísA OČR) Čj 1.A 1.A dohled
2 supl. (CísA OČR) M 1.A 1.A dohled
5 supl. (CísA OČR) Vv 1.A 1.A dohled
6 supl. (CísA OČR) 1.A 1.A dohled
před 1., 2., 3., 4., 5., 6. hod dohled 1.stupeň 1. podlaží  
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Čj 1.A supluje Voků (CísA)
2 M 1.A supluje Voků (CísA)
5 Vv 1.A supluje Voků (CísA)
6 1.A supluje Voků (CísA)
2.A
5. - 7. les. Bruslení
2.B
5. - 7. les. Bruslení
6.A
1 Uč40 supluje HerH (Zají)
6.B
2 6.B supluje JelZ (Zají)
7.A
5 Uč40 supluje VanP (Zají)
7.B
3 Uč40 supluje Kuch (Zají)
8.A
4 Ch 8.A supluje Scha (Zají)
8.B
7 Hv 8.B změna JelZ (Třis)
8 VkZ 8.B změna Třis (JelZ)
9.A
8 Ch odpadá (Zají)
9.B
7 VkZ Uč40 supluje Třis (Zají)
8. les. Zkrácená výuka
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou